GHẾ BỐ TH G112

(0.95-1.30) x 0.50 x 0.70M

Giá: 1.110.000 VND
GHẾ BỐ TH G212

(0.95-1.85) x 0.50 x 0.70M

Giá: 1.270.000 VND