GIƯỜNG SẮT TH 125-XP (XẾP)

0.33 x 1.25 x 1.985M

Giá: 4.040.000 VND