TỦ SẮT TH 155 PQTV

1.80 x 1.55 x 0.53M

Giá: 4.680.000 VND
TỦ SẮT TH 135 HPY

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 4.250.000 VND
TỦ SẮT TH 135 PQTV

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 4.250.000 VND
TỦ SẮT TH 189 LX

1.80 x 1.35 x 0.51M

Giá: 5.100.000 VND
TỦ SẮT TH 125A-HPY

1.80 x 1.25 x 0.51M

Giá: 3.680.000 VND
TỦ SẮT TH 135-2HK

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 4.570.000 VND