TỦ SẮT TH 155 PQTV

1.80 x 1.55 x 0.53M

Giá: 5.600.000 VND
TỦ SẮT TH 135 HPY

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 5.100.000 VND
TỦ SẮT TH 135 PQTV

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 5.100.000 VND
TỦ SẮT TH 189 LX

1.80 x 1.35 x 0.51M

Giá: 6.470.000 VND
TỦ SẮT TH 135-2HK

1.80 x 1.35 x 0.53M

Giá: 5.440.000 VND